Czym tak naprawdę jest wykrywacz kłamstw i co powinniśmy wiedzieć o działaniu tego urządzenia?

Doprawdy wielu ludziom, samo urządzenie to kojarzy się z pewnością z różnymi filmami sensacyjnymi, szpiegowskimi oraz innymi, w których elementy psychologicznej gry, przesłuchań czy innych tego rodzaju kontekstów, są zauważalne w silnym stopniu. Przyjrzyjmy się dokładniej, o co właściwie chodzi z wykrywaczem kłamstw, na jakiej zasadzie działa i czy w rzeczywistości będzie wyglądało to tak, że jest on w stanie zidentyfikować w stu procentach za każdym razem w stu procentach przypadków to, czy ktoś mówi prawdę, czy niekoniecznie.
Podstawową rolą w tym bardzo sprytnym urządzeniu, jest szczegółowo przedstawiona analiza rozmaitych reakcji naszego organizmu w aspekcie fizjologicznym. Zmiany, które zachodzą w fizjologii, rejestruje się w pewnym dość specyficznie przebiegającym momencie. Otóż, zanim moglibyśmy mówić o jakiegokolwiek typu prowadzonym w rzetelny sposób zapisie poddawanym realizacji za pośrednictwem wykrywacza kłamstw, najważniejszy jest pewien banalny element – pytania. Po pierwsze, wariograf musi zostać poddany fazie kalibrowania. Inaczej mówiąc, wypadałoby ustalić, jak właściwie osoba reaguje na pytania najrozmaitszego rodzaju – zarówno te uchodzące za oczywistość, w stu procentach zgodne z prawdą, jak i te, które mogą wskazywać na kłamstwo. Proces kalibracji wygląda tak, że w wielu przypadkach zadaje się parę różnych pytań – od 3 do 5 – z odpowiedziami zgodnymi z prawdą. Kalibracja wariografu przebiega przez wnikliwą obserwację zmian fizjologicznych w wyniku odpowiadania na pytania. Analogicznie, należy również zweryfikować reakcje badanej osoby wówczas, gdy odpowiedzi nie są prawdziwe. Będą temu także służyły odpowiednio zadane pytania, po których bardzo dokładnie obserwuje się reakcje.
Różne parametry, które są badane w chwili samego podłączenia wykrywacza do ciała badanej osoby, to między innymi:
– tempo oraz równość oddechu;
– parametry dotyczące pracy serca;
– przewodnictwo skórne osoby badanej.
Kompleksowy, graficzny obraz zmian co do fizjologii, jest realny do uzyskania dlatego, że wykrywacz kłamstw podłącza się do różnych części ciała. Dzięki temu z kolei, można się bezproblemowo odnosić do różnych zmian parametrycznych, tym samym mając większe możliwości w zakresie drobiazgowego identyfikowania i interpretacji zachodzących w naszym ciele reakcji.
Trzeba poza tym mieć na swojej uwadze fakt, że przy korzystaniu z wariografu w różnego rodzaju badaniach, nie istnieje jedna, ustalona odgórnie metoda zadawania pytań. Tak naprawdę, metodyka w prowadzeniu takiego badania, jest zależna od kontekstu. Będzie inaczej wyglądać procedura wywiadu w przypadku przesłuchiwania świadków czy oskarżonych w sprawach karnych, inaczej z kolei rozgrywa się takie zdarzenie wówczas, gdy kontekst dotyczy spraw odnośnie kwestii z biznesami, relacjami.
Na polskim rynku możemy odszukać przeróżne firmy, które zajmują się realizacją badań z wykorzystaniem wspomnianego wyżej sprzętu. Zważywszy na to, można bez większego kłopotu dotrzeć do specjalistów, którzy mogą zająć się identyfikowaniem prawdy, dającej się sprawdzić w rozmaitych kontekstach i sytuacjach. Wystarczy choćby posłużyć się Google, a już liczba dostępnych wyników wyszukiwania będzie stanowiła jasne potwierdzenie, że nie jest to wcale tak niszowa usługa, jak można byłoby myśleć w pierwszym momencie.

Jak to jest z wykrywaniem kłamstw – czy rzeczywiście wariograf jest takim potężnym urządzeniem?

 

Tak samo współczesne kino, ale także i telewizja serwują nam całą masę materiałów, które bylibyśmy wstanie zaaplikować do kategorii programów, filmów sensacyjnych czy kryminalistycznych. W pewnym sensie, trend ten zdaje egzamin od lat, i to w skali całego globu. Co zaś wiąże się z tym bezpośrednio, zaangażowani kolejno producenci chcą stawiać na realizowanie coraz to nowszych filmów i seriali, w których przyjmując rolę widza obserwować możemy naprawdę różne pod kątem rodzaju działania i techniki, umożliwiające przy użyciu rozmaitych urządzeń identyfikowanie sprawców, odtwarzanie przebiegów zdarzeń w kontekście scen zbrodni i przestępstw. Naprawdę całe mnóstwo gadżetów i profesjonalnych urządzeń, które obserwujemy na ekranach, tych mniejszych i większych, opiera się rzecz jasna o znane już i sprawdzone niejednokrotnie stałości, mające związek z realnymi, technicznie istotnymi elementami w badaniu zbrodni.
Innym, tak samo niesamowicie ciekawym kontekstem, jest sprawa przesłuchań, mówiąc z kolei bardziej konkretnie, urządzeń, które wykorzystuje się w ich przebiegu do zbierania różnego typu zasobów dot. finansów. W gruncie rzeczy, jest przyjęte ogólnie, że sprzęty użytkowane w badaniach rozmaitego typu, są jakąś zaawansowaną technologią, niezrozumiałą dla „zwykłych śmiertelników”
Weźmy sobie choćby taki pomyślany klasycznie, od lat rozpoznawalny wykrywacz kłamstw. To w pewnym stopniu dziwne, ale w dzisiejszej rzeczywistości wcale nie brak jest osób, które mają przekonanie odnośnie tego, że urządzenie to wyposażone jest w pewnego rodzaju szósty zmysł, sztuczną inteligencję, która potrafi czytać w naszych myślach i weryfikować ich fałsz lub prawdziwość. W rzeczywistości jednak, wariograf – bo tak nazywa się profesjonalnie to urządzenie, to złożony moduł do obserwacji i analizy reakcji zachodzących w naszym ciele – w odniesieniu do skóry, w zakresie temperatury i całego mnóstwa innych parametrów.
Bądźmy szczerzy, w ostatnich latach, naprawdę sporemu poszerzeniu zdaje się ulegać wachlarz opcji, które będą znajdować zastosowanie w procesach identyfikowania komunikatów od badanych osób. Sam wykrywacz to jedno, w miarę jednak tego, jak rozwojowi podlegają osiągnięcia współczesnej psychologii, nauk komunikacyjnych i mających związek bezpośrednio z mózgiem człowieka, istotny jest też aspekt związany z ruchem gałek ocznych.
Dokładnie tak to wygląda, dzięki uważnej i bardzo szczegółowej obserwacji ruchów oczu, zwykle w oparciu o rejestrację wideo, można sklasyfikować fałsz oraz prawdę. Może komuś wydać się to nieprawdopodobne, ale oczy zdradzają rozmówcę w zakresie tego, czy mówi o rzeczach mających faktycznie miejsce, przywoływanych ze wspomnień, czy raczej tworzy całkowicie nowe obrazy w swojej świadomościowej strukturze. Poza tym, ruchy oczu mają też związek z okazywaniem emocji. Cała mowa ciała, która przez lata pasjonowała wielu specjalistów, jest także bardzo ważnym elementem w procesie pracy z kłamstwem. Mowa ciała, różne ruchy gałek ocznych, a także wskaźniki zmiennych mierzonych z użyciem wariografu właśnie, mogą dać bardzo wysoki procent rzetelności w prowadzeniu badań, co jest praktycznie tożsame z pozyskaniem wyników popartych ogromnie rzetelnym trybem działań, patrząc na tak prowadzone prace.
Nie ma absolutnie niczego dziwnego w tym, że przeprowadzone wnikliwie badanie i późniejsza obserwacja ludzkiego ciała i umysłu, pozwala na stwierdzenie niemal w stu procentach, jakie intencje i jak wysoki procent zgodności z prawdą, ma w swoich myślach badany człowiek.

Różne powody i przykładowe konteksty użycia aparatury wariograficznej – kilka przykładów

Wariograf – dla pewnych ludzi totalna abstrakcja, science fiction oraz urządzenie o funkcjach i zdolnościach o nadprzyrodzonym charakterze. Dla innych ludzi z kolei, będące przydatnym w wielu sprawach rozwiązanie naukowe, pozwalające w zakresie znacznie lepszym poznawać i trafniej interpretować przeróżne przesłanki, które będą wynikać z komunikatów osób badanych. W zasadzie, byłoby lepiej celem wyjaśnienia oprzeć się o drugą perspektywę, bo nie ma tu mowy o jakiekolwiek fantastyce. Może trochę, kilka dekad wstecz, gdy badania z wykorzystaniem rozmaitych wariografów nie były czymś tak powszechnym, było można ulegać takiego rodzaju złudnemu wrażeniu. Dzisiaj jednak, jeśli spojrzymy na rynek firm które mogą zaserwować nam takie usługi, można naprawdę w bardo pilnym trybie nabrać orientacji, że przy takiej grupie intensywnie zainteresowanych, nie ma mowy o tym, by się w czymkolwiek zdawać na działanie nadprzyrodzonych czynników.
Firmy, które mogą oferować różnego typu badania nastawione na wykrywanie kłamstw, kierują ofertową propozycję do bardzo różnych społeczności klientów. Konteksty dla zastosowania tych urządzeń, będą tak samo różnorodne, jak indywidualne kształty potrzeb zainteresowanych osób, zgłaszających się do takich właśnie firm.
W biznesowych działaniach, możemy spotkać całe mnóstwo takich okoliczności, w których poszczególne strony kontraktów czy przedsięwzięć biznesowych o innym podłożu, po prostu sprawdzają wzajemnie czystość swoich intencji oraz przekazów, które stanowią jawne treści związane z konkretną sytuacją biznesową. W Polsce to bardzo częsta opcja, z kolei w przypadku państw zachodnich, z dynamicznie rozwijającym się biznesowym obszarem rynku, gdzie podejście do psychologii w biznesowych kontekstach jest zgoła inne, niż u nas, wariograf jest w licznych wypadkach wykorzystywanym narzędziem, mogącym wesprzeć procesy negocjacyjne, ofertowe i wiele innych.
Biznes i wykrywanie kłamstw, z pozoru sfery wzajemnego wykluczenia, jednakże gdyby spojrzeć przez pryzmat nastawienia się profesjonalnie do interesów, jak również spojrzeć z uwagą na kształt dzisiejszego rynku, możemy dojść do przynajmniej dwóch wniosków, w odniesieniu bezpośrednim do realiów w skali naszego rynku.
Firmy, które mają w swej propozycji w zakresie oferty naprawdę kompleksowo pomyślane usługowe aktywności z zakresu użytkowania wariografu, zatrudniają też wykwalifikowanych ekspertów w ich obsługiwaniu, a dodatkowo zaś rzetelnej interpretacji wyników, w oparciu o różne faktory fizjologiczne i pozawerbalne, mające związek z zagadnieniami z zakresu mowy ciała.
Dzisiaj, kontekst sali sądowej zdecydowanie nie jest już jedynym, w którym zastosowanie tego urządzenia spotyka się z zainteresowaniem. Firmy, mogące serwować w ofercie ten usługowy obszar, będą kierowali swoje oferty zarówno do firm, ale także do prywatnych osób. Tutaj można byłoby wyróżnić masę sytuacji, warto byłoby je jednak ujednolicić w ramach kategorii typowo relacyjnej. Wszak rzeczywistych sytuacji jest tak duża ilość, że trudno byłoby mówić o jakimś uniwersalnym wzorcu, który znajdowałby odniesienie do ogółu.
Jak odnaleźć tego typu firmę? W okresie niekłopotliwego, tak powszechnego dostępu do internetu, nie jest to wcale skomplikowaną sprawą. Nie jest to też takie nieprawdopodobne, jak mogłoby się wydawać. Firm świadczących te usługi przybywa, rynek bowiem zmienia podejście do tego rodzaju aktywności. Coś, co w Stanach Zjednoczonych czy Anglii, już lata sprawdza się świetnie, a u nas jeszcze parę lat wstecz było działaniem wyłącznie w kompetencjach prywatnych detektywów i policjantów, teraz staje się po prostu dynamicznym, rozwojowym biznesem.
Co do zasad działania wykrywacza kłamstw, koniecznie musimy pamiętać, że jak każde urządzenie, może ono czasami dać nierzetelny wynik. Dlatego też, niezwykle istotnym elementem jest to, by obsługa była profesjonalnie zrealizowana, a poza tym później dokonaną interpretację w zakresie uzyskanych zapisów, przełożenie ich na rzetelny raport i tym samym, oddanie w pełni prawdziwego i rzetelnie zaprezentowanego kontekstu konkretnej okoliczności badawczej.
Odszukanie firmy w internecie takich firm w sieci jest wręcz banalne, bo wystarczy wpisać hasło wykrywacz kłamstw w wyszukiwarkę. Jednak odnalezienie dobrze zorganizowanej firmy, będzie wymagać już od nas złożonego w swoim przebiegu researchu, który angażuje różne zasoby pod kątem czasu. Gdybyśmy jednak spojrzeli z innej strony, jeśli komuś zależy na profesjonalnym charakterze i rzetelności wyników, trzeba liczyć się nie tylko z kosztami finansowymi, ale także właśnie z czasowymi, co jednak da dobre konsekwencje w przyszłości.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

Przejdź do paska narzędzi